Direct naar de content
Logo van de gemeente Lansingerland

Provinciebestuur zet met windturbinebesluit grote delen Lansingerland op slot

Bouw ca. 5000 woningen Bleizo-West voor jaren in de ijskast

Het college van Gedeputeerde Staten heeft net voor de feestdagen besloten om een PlanMER procedure te starten voor de realisatie van windturbines in de gemeente Lansingerland. Deze procedure wordt gestart voor de locaties Kruisweg, Bleizo-West en Noordpolder. Burgemeester Pieter van de Stadt: “Met deze beslissing komen grote delen van de gemeente op slot te staan, waarmee urgente regionale maatschappelijke opgaven worden geblokkeerd. Zo zet het provinciebestuur een streep door woningbouw op de locatie Bleizo-West. Terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat de bouw van de windturbines hier te ingewikkeld is, gaan de bouwplannen nu alsnog voor jaren de ijskast in. De woningnood is hoog en Bleizo-West biedt de mogelijkheid tot de bouw van ca. 5.000 woningen, waaronder een groot deel sociaal en betaalbaar, juist waar nu de grootste behoefte ligt.’’

Het college van Gedeputeerde Staten zal in de PlanMER procedure deze drie locaties verder onderzoeken, en daarna kiezen op welke locatie zij windturbines wil gaan realiseren. Dit totale proces neemt waarschijnlijk 5-6 jaar in beslag.

 Bleizo-West

Door ook Bleizo-West als onderzoeksgebied aan te houden, komt dit gebied wederom voor lange tijd stil te liggen. Het gebied, dat eigendom is van de gemeente Lansingerland, gaat daarmee dus voor jaren op slot. Burgemeester Van de Stadt vindt het vanuit de grote maatschappelijke opgave én behoefte aan woningen niet uit te leggen dat de Gedeputeerde Staten dit besluit nu neemt. Dit besluit heeft geen oog voor de bredere gevolgen, druist in tegen alle bestuurlijke afspraken over windenergie tussen gemeente en provincie en staat niet in verhouding met de zeer beperkte haalbaarheid van windturbines.

Van de Stadt: “Wij zetten ons volop in voor de energietransitie en andere maatschappelijke opgaven. Altijd met oog voor de impact en de gevolgen van onze keuzes. Het provinciebestuur heeft bij dit besluit onvoldoende oog voor de bredere maatschappelijke gevolgen van haar besluit. Het is onbestaanbaar dat er zo makkelijk een streep wordt gezet door ca. 5000 woningen op Bleizo-West, direct gelegen naast Station Lansingerland-Zoetermeer. Dit station is in 2018 gerealiseerd met een investering van 80 miljoen vanuit het Rijk, Provincie en de MRDH. Er ligt een  infrastructuur met een OV-knooppunt voor trein, bus en tram. Daarnaast is het gebied goed bereikbaar met auto én fiets.  Dat de provincie op deze plek naast het Station Lansingerland-Zoetermeer zo stevig vasthoudt aan de realisatie van windturbines blijft ons verbazen. Dit is niet uit te leggen aan onze inwoners en ondernemers. Zeker nu uit alle onderzoeken blijkt dat windturbines op deze locatie veel te ingewikkeld zijn, is het tijd om door te pakken en juist samen werk te maken van de woningbouwopgave.”

Noordpolder Berkel & Rodenrijs

Ook onderzoekt het provinciebestuur de locatie Noordpolder in de PlanMER. Het onderliggende rapport van de provincie is kritisch over deze locatie en geeft aan dat deze locatie niet geschikt is voor windturbines. Binnen de gemeente wordt op deze locatie de realisatie van flexwoningen voor speciale doelgroepen zoals woningzoekende met urgentie, spoedzoekers en opvang voor Oekraïners onderzocht.  Ook deze plannen dreigen met dit besluit on hold te worden gezet.

Kruisweg Bleiswijk

Voor de locatie Kruisweg ziet de provincie technische mogelijkheden, maar concludeert wel dat windturbines niet passen bij de ambities van gemeente en provincie voor dit gebied. Dit gebied staat al onder druk en de partijen hebben zich gezamenlijk gecommitteerd aan het versterken van  landschap, natuur en recreatie in dit gebied. Gemeente Lansingerland geeft aan zich aan de bestuurlijke afspraken te houden en vindt windturbines hier dan ook onhaalbaar en onwenselijk. Het is aan het provinciebestuur of zij tot dezelfde conclusie komen.

Vervolgproces Provincie Zuid-Holland

Met het genomen besluit zal het provinciebestuur na 1 januari voor deze drie locaties de PlanMER procedure starten. Hierin weegt zij af welke locatie het meest geschikt is voor windenergie. De provincie wil daarna op die locatie windturbines laten realiseren. Het college en de gemeenteraad van Lansingerland worden daarmee buitenspel gezet. De provincie schetst dat de gehele projectbesluitprocedure circa drie jaar duurt. Na 1,5 jaar word een locatie gekozen , waarna nog ongeveer 1,5 jaar nodig is voor het nemen van het projectbesluit. Na het nemen van het projectbesluit (afgifte vergunning en wijziging Omgevingsplan) en beroepsprocedure duurt het nog ca. 2 à 3 jaar tot het project is gerealiseerd. Totaal vanaf heden ca. 5 à 6 jaar. Het college bespreekt het besluit van Gedeputeerde Staten en in de raadscommissie Algemeen Bestuur van 17 januari 2024.

 

 

Meer informatie over dit persbericht via woordvoerder Petra Molenaar:

petra.molenaar@lansingerland.nl

06-82135075