Direct naar de content
Logo van de gemeente Lansingerland

Persuitnodiging: Lancering HortiScience Innovation Center (HIC)

Een krachtige samenwerking tussen de gemeente Lansingerland, WUR en de incubators Yes!Delft en Startlife heeft geleid tot de ontwikkeling van een HortiScience Innovation Center (HIC). Het HortiScience Innovation Center (HIC) is onderdeel van de Greenport Horti Campus en wordt gevestigd op de regionale campus van Wageningen University en Research (WUR) in Bleiswijk. In het HortiScience Innovation Center komen grensverleggende plantkennis van WUR, het gedreven ondernemerschap van YES!Delft en StartLife, en de ondersteunende rol van de gemeente Lansingerland samen. Samen zorgen zij voor een ‘boost’ voor startups en de realisatie van baanbrekende innovaties in de glastuinbouw, om zo een duurzamer productiesysteem te ontwikkelen.

De sector staat voor een grote uitdaging
De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd toonaangevend en staat bekend om haar innovatiekracht, waarbij Zuidwest Nederland bij uitstek een regio is om innovaties mogelijk te maken. De lokale en regionale overheden zijn nauw betrokken bij de tuinbouwsector. Er zijn veel bedrijven gevestigd die koploper in de sector zijn, zowel telers als toeleveranciers. De diverse lokale kennisinstellingen hebben veel wetenschappelijke expertise op het gebied van teelt, technologie en duurzaamheid. Deze kennisinstellingen stimuleren en faciliteren daarnaast startups via geassocieerde incubators. De jarenlange samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven heeft al tot veel innovaties geleid, maar versnelling is noodzakelijk. De sector staat namelijk voor een grote uitdaging: de transitie naar volledig duurzame teelt. Daarom hebben WUR, de gemeente Lansingerland en de incubators Yes!Delft en Startlife de handen ineengeslagen om tot de vorming van een krachtige alliantie te komen: het HortiScience Innovation Center (HIC).

Boosten innovatief vermogen en verdere internationale profilering
Samen met de twee andere Greenport Horti Campus locaties geeft het HIC een stevige boost aan het innovatief vermogen en de verdere internationale profilering van de sector. In de visie van de oprichtende partijen van het HIC, Gemeente Lansingerland, WUR, Yes!Delft en StartLife kunnen de duurzaamheidsdoelen van de sector alleen gehaald worden door kruisbestuiving tussen gevestigde koplopers, startende hortitech-ondernemers en wetenschappelijk experts. Het HortiScience Innovation Center faciliteert dat.

Officiële lancering
Dit is een mijlpaal die we niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan; op woensdag 15 mei aanstaande vindt de officiële lancering van het HIC plaats in de grote hal van de WUR (Violierenweg 1, Bleiswijk).

Programma
15:00 uur – Ontvangst met koffie en thee
15:30 uur – Welkomstwoord door wethouder Leon Hoek van gemeente Lansingerland
15:35 uur – Interactieve discussies met ondernemers, start-ups en de oprichters over de visie en ambitie van het HIC
16:30 uur – Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de partners
16:35 uur – Afsluitende borrel
17:30 uur – Einde van het evenement

Noot voor de redactie: 

Wilt u aanwezig zijn bij de officiële lancering van het HIC op 15 mei? Geeft u dit dan aan via een reply op deze mail. Heeft u een vraag over dit persbericht, neemt u dan contact op met de woordvoerder van de gemeente Lansingerland via de perstelefoon: (010) 800 4370.