Direct naar de content
Logo van de gemeente Lansingerland

Persbericht: Ganzentelling in Lansingerland; telt u mee?

Op zaterdag 6 juli vindt in Lansingerland voor de tweede keer de ganzentelling plaats. Voor deze telling zoekt de gemeente nog ganzentellers. Helpt u mee? Iedereen vanaf 12 jaar is welkom.

Door middel van de ganzentelling wil de gemeente inzicht krijgen in waar de meeste ganzen voorkomen. Maar ook welke soorten er in onze gemeente leven en of er maatregelen nodig zijn om het aantal ganzen te beperken. De telling start om 09.30 uur. Iedereen die op 6 juli in de ochtend twee à drie uur beschikbaar is om te tellen, is welkom. Tellen gebeurt in tweetallen.

Leerlingen van het MBO Lentinz ondersteunen bij de telling in Bleiswijk. De gemeente is daarom voornamelijk op zoek naar ganzentellers in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek.

Meer informatie
Meer informatie over de ganzenteldag en het aanmeldformulier is te vinden op www.lansingerland.nl/ganzenteldag. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 21 juni. Tellers krijgen vooraf informatie over de soorten ganzen, het tellen en het invullen van de tellijsten. Ook is het mogelijk om op dinsdag 25 juni een informatiebijeenkomst bij te wonen in het gemeentehuis.

Ganzenbeheerplan
In 2023 heeft de eerste ganzentelling in Lansingerland plaatsgevonden. Op basis van deze telling is een ganzenbeheerplan opgesteld en zijn er 10 probleemgebieden bepaald. Deze gebieden worden in 2024 aangepakt. Dit jaar gaat de gemeente, op basis van de resultaten van de nieuwe telling, het plan evalueren en indien nodig bijstellen.

Afbeeldingen

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Heeft u vragen over dit persbericht? Neemt u dan contact op met Petra Molenaar via petra.molenaar@lansingerland.nl of telefonisch via het perspikettelefoonnummer op (010) 800 4370.

Bijlage foto: Groep ganzen (Depositphotos)